Tränarkollen: Att skapa en övning

Man brukar säga att “övningen inte har så stor betydelse, det är instruktionerna som spelar roll”. Vi skulle vilja säga att övningen förtydligar instruktionerna och därmed är viktig för sitt syfte. Du har möjligheten att anpassa övningen i ett format du vet är bra för dina spelarna du ansvarar för. 

Här kommer 5 steg du ska tänka på när du skapar en övning.
1. Nivåanpassa
2. Ytan
3. Antal spelare
4. Vägledning (instruktioner)
5. Utvärdera

Steg 1: Nivåanpassa
När du gör en övning ska du alltid utgå från dina spelares/din grupps kunskaper. Vi har valt att dela in det i tre kategorier: Lätt, Medel och Svår.
Man kan därmed stegra den berörda övningen utifrån dessa kategorier och nivåanpassa även för en grupp med blandade fotbollskunskaper. Tänk på att övningen ska ge en utmaning, men även möjligheten för utövarna att lyckas. 

Att tänka på är att kanske bryta ned övningen och köra en ”lättare” variant 1-2 gånger för att sedan successivt stegra svårighetsgraden innan du kör den ”riktiga” övningen. Man kan även bedriva övningen i ett lågt tempo i början för att underlätta för spelarna. 

Steg 2: Ytan
Att anpassa ytan är något som förenklar för spelarna att själva upptäcka nya lösningar. Det finns många olika typer av spelytor man kan använda sig av, men för enkelhetens skull så utgår vi från tre stycken. 

* Kvadrat ( Skapar naturliga vinklar)
* Cirkel (Skapar fler vinklar och tvingar utövaren att vrida ännu mer på huvudet)
* Rektangel (Beroende på användningsområde: skapar speldjup eller spelbredd) 

Vi kan använda oss av dessa ovanstående för att skapa olika möjligheter. Tänk på att dessa ska vara anpassat utifrån syftet för övningen. Om och hur vi använder olika typer av mål är viktigt för att skapa den optimala ytan för att syftet ska synas ännu tydligare och vägleda spelarna mot att hitta lösningar. 

Att fundera på:
På vilket sätt kan en felaktig yta förstöra syftet och övningen?
På vilket sätt kan en korrekt yta lyfta fram syftet? 

Steg 3: Antal spelare
Vi måste även bestämma antalet spelare som ska befinna sig på ytan vi har skapat.
Fråga 1: En större yta med få spelare ger vilka effekter då?
Fråga 2: En mindre yta med få spelare ger vilka effekter då?

Vi ska även ta i beaktning om övningen ska innehålla med eller motspelare.
En isolerad övning utan “trafik” av med­ och motspelare ska endast användas en kortare stund för att tydliggöra syftet. Den ska även kunna kopplas till vilken nytta den har i matchsituation (t.ex var på planen). En övning utan “trafik” ger ett lugn, där utövaren utan hinder och stressmoment får pröva momentet.

Det är viktigt att ”våga” dela gruppen för det ändamålet man vill uppnå. Många tränare väljer (för att det är lättare) köra en övning med hela gruppen istället att köra övningen parallellt.

Steg 4: Vägledning (instruktioner)
Den bästa pedagogiken för att skapa en optimal inlärningsmiljö heter “Enhanced Guided Discovery”. Den innebär, lite förenklat, att du som tränare har förberett ett syfte och vägleder spelarna mot att själva förstå och upptäcka lösningar genom att ställa förberedda frågor. 

Exempel:
“Vad övar vi på här och varför?”
“När i match kan vi få användning av det här?”
“Var på planen kan vi få användning av det här?” 

Ge inte spelarna svaren, utan vägled dem genom processen fram till svaret. Det är stor skillnad på att “lära ut” och få utövarna att “lära in”. Det är inlärningen vi vill komma åt. 

Kom ihåg att använda ett språk anpassat efter dina spelare/din grupp. Det kan vara svårt för t.ex en 8­-åring att förstå “återerövringsfas” (säg i stället tex “vinn tillbaka bollen”). 

Steg 5: Utvärdera
Ta en stund efteråt att reflektera om syftet blev tydligt, om spelarna fick med sig det du ville. Kanske såg du att de hittade lösningar i övningen, men inte kunde sätta ord på det. Det kan även hända att de plockade med sig något HELT annat än det du hade planerat.
Det är också en framgång. Kanske hittade du ett bra sätt att träna dribblingar, som ditt lag förstod, även om syftet var passningsspel. Då kan man antingen korrigera övningen, eller helt enkelt använda den för det syftet som dina spelare skapade. 

Fråga även om de tyckte att övningen var rolig. Var det roligt att träna på att dribbla, skjuta, eller passa? Är det roligt så kommer de att vilja göra det ännu mer och inlärningen kommer att gå fortare/enklare. 

Hoppas dessa tips och förslag hjälper dig att skapa bra övningar!