Mixkollen: Riksläger kommer säkerställa landslagsverksamheten

Då utvecklingslägret under 2020 har blivit inställt pga den rådande coronapandemin så har landslagsavdelningarna för flick- och pojk nu arbetat fram en alternativ process.

För att se till att uppstarten av landslagsverksamheten på F/P15-nivå så kommer man i juli-augusti att hålla ett riksläger på Bosön.

Rikslägret kommer att samla 128 spelare från samtliga distrikt på flick- och pojksidan för att spelare från landets alla delar ska kunna vara representerade.

Det kommer under rikslägret att fördelas platser utifrån antal licensierade spelare och skapas lag med spelare från flera distrikt.

Man kommer i juni att fatta ett beslut på om man kan genomföra rikslägret under sommaren eller om man behöver flytta fram det till senare under hösten.