Intervju: Vivi Darla

Vi på Fotbollslivet.se har fått intervjua Vivi Darla, värdegrundsansvarig i Västerhaninge IF. Hon berättar om sin uppväxt, varför hon tycker det är viktigt med värdegrundsarbetet samt om hur klubben arbetar med sin värdegrund.

Kan du berätta mer om dig själv?
-Född och uppväxt i en grekisk familj med fyra syskon och två föräldrar på Norrby i Borås. Är en person som alltid utgår från mitt inre kompass och har tidigt funnit alla svar inom mig kopplat till existentiella frågor men likväl vardagliga val och situationer som uppstår i livet. Jag har två barn, Athena 15 år och Apollo 12 år samt fyra gudbarn som jag är stolt över att ha i mitt liv.

-Jag har varit aktiv inom idrotten i 27 år, 23 år som barn- och truppgymnastikledare i tre olika föreningar, boxningsdomare i 20 år för två föreningar och värdegrundsansvarig inom fotbollen i Västerhaninge IF under fyra år. Allt började med att jag knacka på hos Ann Zandén i Borås Gymnastiksällskap och undrade om hon inte kunde tänka sig mig som ledare i föreningen, då var jag 15 år. Hon sade ja! Men det började lite tidigare än så, jag fick min första riktiga förebild utanför familjen när jag var 13 år, det var Ragnar ”Ragge” Lundkvist som var idrottslärare på Särlaskolan. Han väckte mitt intresse i hur en lärares beteende kan påverka andra människors beteende, mående, självkänsla och prestation. För mig var det en ”wow-upplevelse”. Han var min största inspiratör till att jag ville bli ledare. Min pappa som var fotbollstränare i Olympias IF, fotbollsdomare och fotbollsspelare i olika föreningar i Grekland och Sverige var också en stor förebild för mig inom idrotten. En riktig föreningsmänniska.

-Själv var jag aktiv främst inom basketen i KFUM Borås Basket och fotboll började jag med som 13-åring. Det var i samband med VM i Italien när jag blev besatt av Walter Zengas teknik och beteende som fotbollsmålvakt i italienska landslaget. Minns ögonblicket då jag drömde mig bort på mitt sommarjobb på pappas pizzeria i Skene och där och då bestämde jag mig ”jag ska bli målis”. Sagt och gjort knackade jag på hos Norrby IF. Och till saken hör att jag är 156,6 cm lång, för många kan det upplevas kort, men för mig har min längd aldrig varit ett hinder. Och ännu en gång var jag välkommen att uppnå min dröm i en idrottsförening.

Du arbetar som Värdegrundsansvarig i Västerhaninge IF, hur kom det sig?
-Jag fick frågan av dåvarande ordförande Peter Eliasson i Västerhaninge IF om jag kunde tänka mig att arbeta ideellt med föreningens värdegrund som togs fram men inte implementerades på två år. Och då jag har arbetat i 20 år inom varumärke och positioneringar så är just värdegrunden i ett bolag en viktig faktor för att lyckas. Så jag hoppade på erbjudandet och lade upp en plan om hur jag tyckte vi skulle arbeta och vad som behövde göras. Det var inga reaktioner på det styrelsemötet kan jag säga, det var bara Peter som hade ett brett leende och var så glad att han hittat någon med engagemang i frågan. Jag insåg sen att anledningen till att alla var tysta var att de undrade från vilken planet jag kom ifrån? De var inte vana vid att någon ville bidraga. Men välkomnandet har varit stort. Sedan är jag en person som alltid stått upp för alla som inte blir hanterade rätt av andra i sin närhet och tycker att respekt till andra människor är viktigt för att vi ska utvecklas i rätt riktigt, jag gillar uppriktighet och jämlikhet i möte med andra. Vi är alla lika mycket värda och att i möte med andra visa det. Jag har behov av att uttrycka när något inte står rätt till och har inga problem att ta dialoger för att skapa ett önskat läge. Dialoger och ärliga konflikter gör också att man utvecklar gränser, integritet och respekt. Det är nödvändigt för att skapa förståelse. Det också oundvikligt i ett arbete där värdegrund är en viktig beståndsdel för att verksamheten ska fungera.

-Jag gillar citatet från Martin Luther King Jr, och det beskriver mig och mitt arbete i Västerhaninge IF.
”Du är inte bara ansvarig för vad du säger, utan också för vad du inte säger” (“You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say”).

-Jag vill visa för alla barn jag möter, att precis allt i livet är möjligt. Jag har inom idrotten känt mig inkluderad, både när jag ville bli målvakt och ledare. Ingen ska hindra barnen från att göra det dem vill. Vi vuxna ska erbjuda alla barn samma villkor för att de ska kunna få uppfylla sina drömmar, trots att förutsättningar hos alla är olika. Det är därför viktigt för mig att alla barn känner sig sedda och hörda av mig genom att jag ständigt befinner mig i deras närhet, erbjuder trygghet och genom att finnas till hands.

Hur arbetar ni i Västerhaninge IF med värdegrund?
-Vi lever våra värderingar och bygger på en värdegrund i 360 grader. Genom att vi sätter spelaren i fokus kan vi följa denne i sin utveckling genom hela sin spelartid i Västerhaninge IF. Med 360 grader vill vi täcka in den resan spelaren gör i sin vardag och under sin utveckling.

* På Fotbollsplan är det våra ledare genom sitt ledarskap som skapar en miljö där spelaren mår bra, trivs, känner sig delaktig och lär sig.
* På Hemmaplan genom våra engagerade föräldrar som ställer upp utifrån spelarens villkor, har en delaktighet i skolan och en öppen dialog med ledaren om spelarens välmående.
*På Stan genom att möta spelaren i den miljön den befinner sig på fritiden är vi ute på dag- och nattvandring för att ytterligare förstärka tryggheten.

-Det kallar vi för 360 graders arbete. Våra värderingar är: Glädje, Gemenskap och Trygghet.

Glädje – bjud på ett skratt det smittar! Vi står för glädje i vad fotbollen, vänner, ledare och alla runt omkring spelaren kan bidraga med för att skapa en inre motivation och vilja hos denne att komma ner till fotbollsplanen, inte bara på träningstiden, utan även på fritiden.

Gemenskap – fotboll och kompisar – tillsammans är vi Västerhaninge IF. Vi vill att spelaren ska känna en delaktighet i föreningen och sitt lag genom vår gemenskap. Att denne får komma till tals, fatta egna beslut och få den stöttningen denne behöver både fysiskt, psykiskt, idrottsligt och socialt. Vi vill skapa starka spelare på alla plan.

Trygghet – vi möts och lär av varandra! Vi vill också att den tryggheten vi ger genom att vi lär av varandra kan göra att spelaren ser tillbaka till sin tid som spelare i Västerhaninge IF och känner en värme samt känsla av en underbar uppväxt. Den tryggheten bygger vi varje dag och i varje möte med spelaren.

-Vi arbetar med spelare, ledare och föräldrar. Med spelarna håller ledarna enskilda samtal där de berör värdegrund och mental hälsa. Jag stöttar ledarna när några spelare behöver extra stöttning och coachar dem enskilt, allt utifrån spelarens behov till utveckling. För spelarna har vi också sessioner med hela laget inom värdegrund, sina rättigheter inom barnkonventionen, mental hälsa och inom kriminalitet.

-För ledarna så för vi samtal enskilt vid personlig utveckling, ledarsessioner med ledarteamet där fokus är på värdegrund och ledarförmågor samt utbildningar.

-För våra föräldrar så erbjuder vi utbildningar inom värdegrund, mental hälsa och andra aktuella ämnen.

-Arbetet är 50% förebyggande och 50% hantering av incidenter, händelser och att föra samtal på fotbollsplanen. Så mycket av mitt, värdegrundsledarnas och övriga ledarnas uppgift är att föra samtal och lösa situationer. Värdegrund är mycket av en färskvara när vi möter barn i ständig utveckling och det måste finnas utrymme för sådana samtal.

Vilka har varit involverade i skapandet av klubbens värdegrund, hur tänkte ni då och hur har det fungerat?
-Initialt har föräldrar, ledare och spelare haft inflytande i framtagandet av värdegrunden i samband med att visionen utvecklades. Men det spelare i varje lag gör är att de skapar sitt lags värdegrund genom att diskutera fram vad som är viktigt, varför det är viktigt och hur man uppnår den känslan som de vill ha i sitt lag. Som vägledning har de fått föreningens tre värdeord: glädje, gemenskap och trygghet. När de gör det har de ännu inte fått se vad föreningens egna beskrivning av dessa tre ord innefattar, utan de får tolka helt själva vad det innebär i deras lag och med deras egna ord vad de tycker är viktigt. Äldre lag har också velat gå steget längre och angett vad som händer om man bryter mot värdegrunden inom laget. Detta har mynnats ut till ett kontrakt på ett A3-papper som alla spelare har satt sin signatur på. Detta kontrakt nyttjar både jag och ledare i samband med match, så att spelarna kan förhålla sig till det de själva har tagit fram. Detta kontrakt är något som även ledarna ska förhålla sig till och där spelarna kan hänvisa till det ifall de känner att ledarna inte följer det. Det är ömsesidigt. Ledarna har också skrivit under på ett värdegrundskontrakt som föreningen har. Efter varje värdegrundsession får spelarna också föreningens värdegrundsfolder som de ska läsa ihop med sina föräldrar, där har vi angett vilka principer som gäller i Västerhaninge IF.

Hur får ni klubbens värdegrund att leva och inte bara vara några fina ord på ett papper?
-Förutom utbildningar, sessionerna och dialogerna vi för på träningar i förebyggande syfte så handlar det om att vi finns i närheten av spelarna så att vi kan fånga upp eventuella ovälkomnande beteenden eller situationer som behöver lösas mellan spelare eller mellan ledare. Vi har också byggt upp en värdegrundsorganisation där värdegrundledare finns i de flesta av lagen som ska se till att fånga upp sådana situationer eller händelser som behöver tas om hand om. De ska också betrygga matchmiljön för spelare, domare och ledare.

-För mig handlar det om att den värdegrundsorganisationen ska kunna fånga upp spelarens och ledares beteende och förhållningssätt.

-Jag för ofta samtal med barn enskilt och i många steg tills jag ser att de har kommit till insikt i vad de behöver förändra i deras beteende eller i situationer som uppstår. Ibland rör det sig om en spelare som själv vill skapa en förändring och ber om hjälp eller där vi ser att vi måste stötta en spelare till självhjälp. Här handlar det både om coachning och rådgivning. Det som dock fungerar bäst är att coacha spelaren från ett nuläge till ett önskat läge med ett blankt förhållningssätt och med snälla ögon. Det är viktigt att de känner att det är på schyssta villkor och att det finns ett genuint intresse om att saker och ting tar tid att skapa sig själv en förändring för. Tålamod är nyckelordet.

-När det avser ledare så handlar det oftast om att stötta denne i den nivån denne befinner sig i sin utveckling som ledare. Våra nyblivna ledare behöver oftast mer stöttning i form av rådgivning och våra mer erfarna mest dialoger. I frågor kring värdegrund för vi dialoger med hela ledarteamet. Jag reagerar och agerar när jag känner att något inte stämmer och detta för att få klarhet och kunna stötta på rätt sätt. Oftast handlar det om att ledarna ska ta till sig än att ta åt sig när synpunkter kommer in från spelare eller föräldrar.

Du belönades för ditt arbete då du vann Haninge kommuns pris som årets eldsjäl, hur kändes det?
-Det är otroligt hedrande att jag fick detta pris och en stor ära. Det var också väldigt överraskande ändå om jag kände till nomineringen. Det var helt enkelt oväntat. Lite som en dröm att det blev så. Jag tycker om att vara en del av barnens liv och det ger mycket energi.

Hur kommer klubben fortsätta arbeta för att stärka ert värdegrundsarbete?
-Vi ska fortsätta arbeta förebyggande med sessioner, både enskilt och i lag/ledarteam där värdegrund, barnkonventionen, spela, lek och lär samt med mental hälsa. Vidare så ska jag ihop med ledarna skapa handlingsplaner med de spelare som vi behöver ha närmare dialoger med, både vad det avser mental hälsa och värdegrund. Vi tror på dialoger, det tar tid men nödvändigt.
Vi ska också arbeta ytterligare med ledarskapandet med våra ledare och stärka våra föräldrar i sin roll som idrottsföräldrar samt fortsätta bygga vidare på vår värdegrundsorganisation för att ytterligare bygga på trygga idrottsmiljöer. Nattvandringen är en del av vårt värdegrundsarbete för att ytterligare bygga på tryggheten på stan för våra spelare så det kommer vi fortsätta med.
Vi ska också fokusera på NPF-diagnoser genom kunskap och förståelse för att kunna möta både barn och vuxna. Vi ska fortsätta prata om att möta hela människan i möte med barnen och ledarna. Det är viktigt att vi kunna se att alla inte har samma förutsättningar men att vi kan erbjuda alla samma villkor.