Intervju: Vildana Aganovic

Vi på Fotbollslivet.se har fått intervjua Vildana Aganovic som arbetar i Norrby IF och som är ansvarig för deras CSR-arbete. Hon berättar mer om deras Fotbollsfritids som de startade tidigare under våren.

Norrby IF bedriver ett fotbollsfritids, kan du berätta mer om det?
-Norrby IF:s fotbollsfritids bedriver vi i stadsdelen Norrby som är ett av två särskilt utsatta områden i Borås. Tanken är att skapa en trygg och rolig plats för barnen att vara på och samtidigt få känna på fotbollsglädje, men också vad det innebär att vara med i en förening.

Hur kom ni på idén?
-Som alla andra idéer, plötsligt så var den där. Vi bestämde oss att göra en insats för barnen i området och vi tog det därifrån. Att jag blev ansvarig projektledare för fotbollsfritidset har att göra med att jag har en annan roll i föreningen, där jag jobbar med CSR-frågor. I min roll så har jag ett särskilt ansvar för att skapa relationer till mammor/kvinnor i Norrby och hjälpa till med det dem behöver hjälp med för att förbättra sina chanser att skapa ett bra liv i Sverige. Genom att stötta dem i detta med bla läxhjälp, språkcafé, att skriva CV, ta jobbkontakt med eventuella arbetsgivare eller utbildningar. Vi vill visa vad en förening kan göra för individen, familjer och samhället utanför fotbollsplanen. På så sätt ökar deras förtroende för oss som förening och för samhället i övrigt. För oss är kontakten med mammorna viktig eftersom de ofta ansvarar för barnuppfostran och där barn finns (fritids), finns mammor med. Det går hand i hand. Det är därför jag står som projektledare. Men vi är många från föreningen som är delaktiga, vi har tre fasta ledare med fotbollskunskaper som jobbar hos oss och är ungdomsledare till vardags, samt en av mammor från området som fick anställning på fritidset via ”Norrby för Norrby” som är projektet som vi driver för att stärka relationerna till mammorna. Utöver det så brukar klubbchefen, sportchefen, akademichefen etc, hoppa in och vara ledare också. Alla är lika engagerade och det är fint att se. Ett sånt arbete kan vi inte göra själva, så bostadsbolaget Bostäder i Borås, RF SISU samt Sparbanken Sjuhärad stöttar oss och även Borås Stad via sina Stadsdelsvärdar som hjälper till att hålla ordning på platsen så att vi kan bedriva vår verksamhet. Ett teamwork som bara blir bättre för varje gång.

Hur länge har ni gjort det?
-Vi drog igång i april 2021 och håller på till oktober. Efter det gör vi en utvärdering och ser hur vi ska fortsätta framåt.

Vad är syftet med ert aktivitetsfritids?
-Att få barnen att mötas över stadsgränser, könsgränser och att ha roligt tillsammans med fotboll som verktyg. Att de får möjligheten att känna på glädjen som fotbollen ger.

 Vilka riktar sig den till?
-Vi riktar oss till flickor och pojkar i klass 4-6. Men oftast så är det många mindre barn där som vi också tar in och försöker aktivera.

Hur många deltagare har ni haft vid de olika tillfällen?
-Det är olika hur många barn som kommer men på senare tid så har det varit mellan 10-20 barn i åldern som vi vänder oss till samt minst lika många mindre barn som också vill vara med. Även fast små barn inte är vår målgrupp försöker vi organisera oss så att vi aktiverar även dem på något sätt på en annan del av fotbollsplanen.

 Vad är era framtidsplaner för ert fotbollsfritids?
– I oktober gör vi en utvärdering och ser hur vi ska fortsätta med det här. Tanken är att vi har det här som en del av vår verksamhet även i framtiden.