Intervju: Skånes fotbollsförbund satsar på Barnfotbollscoacher

Vi på Fotbollslivet.se har fått intervjua Magnus Palmén som arbetar på Skånes Fotbollsförbund. Magnus är ansvarig för satsningen med Barnfotbollscoacher. Han berättar mer vad det är och syftet med det.

Kan du berätta mer om Barnfotbollscoachen och vad syftet är?
-Målet med Skånes FF:s satsning på Barnfotbollscoacher är att skapa bästa möjliga tränings- och matchmiljö för barnen i föreningen. Det gör vi genom att deltagande föreningar har en Barnfotbollscoach ute i verksamheten varje vecka. Coachen tittar på träningar och matcher med utgångspunkt från riktlinjerna i Fotbollens Spela Lek och Lär. Efter träningen eller matchen har coachen ett samtal med tränarna om hur aktiviteten gick. I samtalet vill vi utgå från tränarnas egna upplevelser där vi bekräftar och förstärker goda ledarbeteenden och fungerar som ett bollplank kring de saker som tränarna upplever som utmanande.

Vilka klubbar riktar sig detta till?
-Satsningen riktar sig till alla skånska fotbollsföreningar som har verksamhet för barn upp till 12 år.

Vad för kriterier måste klubbarna uppnå för att få ta del av BFC?
-En förutsättning är att både föreningen och coachen står bakom riktlinjerna i Fotbollens Spela Lek och Lär och vill jobba för att de ska omsättas i praktiken i föreningen. Det är A och O! Föreningen ska även utvärdera satsningen två gånger per år samt även fylla i det vi döpt till ”Plan för bästa möjliga tränings- och matchmiljö” där föreningen preciserar vilka andra insatser som görs för att skapa bästa möjliga barnverksamhet.

Vad för meriter ser ni att BFC ska ha?
-En Barnfotbollscoach kan ha olika meriter och det finns en stor spridning bland dagens BFC-ledare. Däremot är det viktigt att en Barnfotbollscoach har barnets bästa i fokus och har ett intresse för barn och barns rätt att spela fotboll. Vi ser gärna också att coachen har kunskaper om barn genom utbildning på högskola eller universitet. Med andra ord, kunskaper om barn är viktigare än fotbollskunskaperna.

Hur kommer BFC stöttas av Skånes Fotbollsförbund?
-Vi har några obligatoriska steg för alla Barnfotbollscoacher. Först genomför vi ett introduktionsmöte där vi går igenom Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL), arbetsbeskrivning för BFC samt de lathundar som är framtagna. Därefter träffas alla nya coacher för en introduktionsfortbildning där vi fördjupar oss både i uppdraget och FSLL. Under året erbjuder vi dessutom kontinuerliga träffar och erfarenhetsutbyten för coacherna. Coacherna har också möjlighet att höra av sig till mig för att få stöd om de vill diskutera någon fråga. Det är alltid lika roligt att diskutera barnfotboll med våra coacher.

Hur har era tidigare erfarenheter med BFC varit?
-Goda. Alla föreningar uppskattar möjligheten att ha en person på plats ute i verksamheten som finns där för tränarna och för att skapa en ännu bättre fotbollsverksamhet för barnen.
Vi håller just nu på att sammanställa höstens utvärderingar från coacher och föreningsansvariga men överlag är både coacher och föreningar nöjda. Sedan letar vi alltid efter utvecklingsmöjligheter och då är feedbacken från coacher och föreningar oerhört viktig. Jag är övertygad om att vi även vid denna utvärdering kommer få in bra förslag på hur vi kan göra BFC-satsningen ännu bättre.

Vad har ändrats inför 2021?
-I stora drag kör vi vidare på samma sätt. Befintliga föreningar har förtur men det finns plats för några nya föreningen så vi kommer kunna välkomna ytterligare några föreningar i BFC-familjen.