Intervju: Caroline Larsson

Vi på Fotbollslivet.se har fått intervjua Caroline Larsson som arbetar på Svenska Fotbollförbundet och som är instruktör för projektet Playmakers. Hon berättar mer om projektet som dess syfte, utformning och träningsupplägget.

Kan du berätta mer om projektet Playmakers?
-Playmakers är ett projekt som är framtaget av UEFA i samarbete med Disney och riktar sig till flickor mellan 5-8 år. Syftet är att introducera fotboll för flickor som inte spelar fotboll än, och använda ett koncept med sagor och sagofigurer som metodik. För spelare innebär Playmakers att du deltar i färdiga träningar som bygger på berättelser från Disneys underbara värld. Under år 2021 är det Frost 2 och Superhjältarna 2 som står för äventyret.

Varför valde Sverige att delta i detta projekt?
-Sverige är ett av 23 länder som valt att delta i Playmakers fotbollsprogram. Att Sverige valde att gå med i Playmakers var för det nya och spännande konceptet som programmet står för och som förhoppningsvis kommer leda till att fler flickor börjar att spela fotboll i Sverige.

Kan du berätta om din roll?
-Jag, tillsammans med två andra från SvFF, är Playmakers instruktörer. Det innebär att vi håller i utbildning för de som ska vara tränare för Playmakers men har också en kontinuerlig kontakt med Playmakers föreningarna för stöttning, vägledning och återkoppling.

Hur arbetar ni för att få in fler kvinnliga ledare?
-Playmakers är en av satsningarna som svensk fotboll gör för att få in fler kvinnliga ledare. Ett krav på de föreningar som är med är att ha minst en kvinnlig ledare som instruktör. Många i fotbollsrörelsen pratar om att det är svårt att hitta kvinnliga ledare, vilket i denna satsning inte har varit några problem.

Vad för sorts träningar har ni?
-Playmakers är en fotbollsträning med ett nytt koncept i träningsupplägget. Det är färdiga, väl utarbetade träningar som grundar sig i Disneys filmer. Varje träningspass representerar ett kapitel utifrån filmen Frost 2 eller Superhjältarna 2, där handlingen och karaktärerna kommer till liv för de flickor som deltar. Playmakers handlar om rörelse och lek, och aktiviteterna återspeglar berättelsen om respektive film. Varje pass har ett manus, uppdelat i korta stycken som ska läsas med flickorna under träningens gång. Storytellings och lekens roll är avgörande för denna trygga och roliga miljö. I träning får flickorna gå in i rollspel och agera utifrån karaktärernas egenskaper samtidigt som de får träna grundläggande fotbollskunskaper och grovmotorik. Träningarna involverar även frågor för att uppmuntra flickorna att lära sig om sina personligheter och egenskaper. Vid avslutat kapitel eller träningspass används en ”fortsättning följer” för att öka spänningen hos flickorna och få dem intresserade att även komma på nästa träning för att få reda på nästa steg i äventyret.

Hur har det gått hittills?
-Playmakers är nytt i Sverige för i år och det är ungefär 30 föreningar som kommer att ta del av konceptet under året. För en del av de föreningar som startat igång med sina träningar har det blivit ett positivt resultat med fler deltagande flickor på träningarna. Ett exempel är en förening som normalt har ungefär fyra flickor som brukar delta på deras fotbollslekis men där Playmakers har gjort att de nu har 17-23 flickor som kommer varje vecka. Ett annat exempel är en förening som fått så många intresseanmälningar så att föreningen valt att dela upp konceptet för flera träningsgrupper.

Foto: Ellinor Johansson