Hur AIK Ungdomsfotboll arbetar för ”Att främja välmående för fler och bättre spelare”

Vi på Fotbollslivet.se har fått prata med Mark O´Sullivan som arbetar som utvecklingschef för åldersspannet 8-12-åringar i AIK Ungdomsfotboll. Mark berättar mer om hur klubben arbetar med att främja välmående för att fostra fler och bättre spelare.   

-Det pågår en debatt inom barn-ungdomsfotboll om nivåindelning. Ska vi göra det? Är det bra eller dåligt? Den väl slitna klichén ”lika barn leka bäst” är något jag hör regelbundet i samband med denna fråga. Debatten har blivit polariserad, ofta stöds den av anekdotiska bevis och individer som hänvisar till hur de själva ”skapade” en spelare. I själva verket är idén om ”survivorship bias” något som är värt att reflektera över.
https://www.youtube.com/watch?v=ZyLVIvBidIA

-För en mer gynnsam diskussion behöver vi vrida på frågeställningen, och då på ett sätt som sätter barnet/ungdomen/spelaren i centrum – utifrån ett långsiktigt lärande-perspektiv. När jag får frågan om nivåindelning (ja eller nej) svarar jag med en annan fråga: Vad är din förståelse för ”the learner and the learning process?

I våra kontexter, vad är din förståelse för mänskligt lärande och utveckling i ett fotbollssammanhang?

AIK Ungdomsfotboll har 3 strategiska mål sammanfattade som:

  • Främja Välmående
  • Följa Barnkonvention och riktlinjer för Barn och ungdomsfotboll i Sverige
  • Fler och bättre spelare i F17, F19, P16, P17, P19 och våra seniorlag

-För att främja ett välmående och att fostra fler och bättre spelare, behöver träning baseras på en autonomistödjande stil, där de unga spelarna känner att de äger sitt eget lärande. Detta kommer att hjälpa till att flytta tonvikten från yttre mål (ex., status bland kompisar, se fotboll som en väg till ekonomisk framgång) som kan ha ett negativt inflytande på välmående, mot ett mer inneboende mål/intrinsic motivation (tex bidra till en lärande kultur genom att vilja förbättra sig som spelare – hur gör vi varandra bättre?)

-Om vi verkligen vill stödja spelarnas välmående och ha fler och bättre spelare, då är det viktigt att ta hänsyn till komplexiteten och icke-linjäriteten i den mänskliga utvecklingen. Det krävs en förståelse för vad lärande och utveckling är och vad det finns för faktorer som kan påverka det?

-Begreppet Lärande genom utveckling (Learning in development) kan hjälpa tränare att förstå hur olika faktorer påverkar inlärningen under hela utvecklingen, vilket hjälper oss att fånga en förståelse för den icke-linjära och individualiserade naturen hos spelarna i utveckling.

-Utveckling beskriver de kontinuerliga förändringarna (fysiska, psykologiska, skicklig, sociala, kulturella) i individ-miljörelationer. Lärande sker mitt i dessa utvecklingsförändringar. Lärande är vad spelaren gör det till.

-Som tränare måste vi hitta en balans mellan att både stödja och utmana spelarna under deras lärande igenom utveckling.